ترتیب بر اساس:
نمایش :
 • وینو بست

  0 از 5
  (0)

  جریان فاضلاب در داخل شاخه های افقی ( لوله های قائم و لوله های افقی اصلی ) می بایست با شیب بندی مناسب و بطور ثقلی انجام گردد.

  لوله های افقی باید شیب یکنواختی در جهت دور کردن فاضلاب از لوازم بهداشتی داشته باشند.

  شیب برعکس در لوله های افقی فاضلاب مجاز نیست.

  شیب لوله های افقی فاضلاب باید به اندازه ای باشد که سرعت جریان فاضلاب در داخل لوله حداقل برابر 7/0 متر بر ثانیه باشد تا شستشوی خود به خود لوله ها تامین شده و هیچ رسوبی در لوله باقی نماند.

  شیب لوله های افقی فاضلاب نباید بیش از 4 درصد باشد.

  حداقل مقدار شیب لوله های افقی فاضلاب برای لوله های با قطر اسمی متفاوت باید طبق جدول ذیل باشد: جدول صفحه 87 مبحث 16

  تماس بگیرید