ترتیب بر اساس:
نمایش :
 • سیم و کابل البرزالکتریک نور(لینکو)

  اخذ گواهینامه استاندارد ملی ایران
  اخذ تاییدیه از شرکت توانیر
  اخذ تاییدیه های برق منطقه ای اکثر استان های کشور
  تاییدیه پژوهشگاه نیرو
  پروانه نظام مهندسی ساختمان
  عضویت در انجمن صنفی کارفرمائی تولیدکنندگان سیم و کابل ایران
  عضویت انجمن کیفیت ایران
  اخذ گواهینامه بین المللی آکسفورد سرت
  اخذ گواهینامه استاندارد اتحادیه اروپا

  تماس بگیرید