سیم

سیم برای انتقال جریان الکتریکی از مکانی به دیگرمکان از کابل و بافه استفاده می‌شود. عامل انتقال جریان الکتریکی در کابلها فلزّ رسانای جریان می‌باشد. واژهٔ «سیم»، علاوه بر موردهای برقی، برای سیم گیتار، تار و غیره در سازهای زهی، به همراه واژهٔ «تار» نیز کاربرد دارد. انواع سیم و کاربردشان سیم ها به هادی … ادامه مطلب